pen, write, writing tool-1019814.jpg

Affärstexter (texttjänst)

Alla texter som Language Server producerar ska ge maximal avkastning på investeringen. Detta kräver naturligtvis information om bland annat behov, önskemål, förväntningar och målgrupp.

Language Servers texttjänster bygger på:

 • Att erbjuda rätt texttjänst till rätt pris.
 • Att lösa eventuella kulturella problem i texten.
 • Att främja strukturerad textproduktion.

Texttjänsterna hörnstenar

 • Möjlighet till ordlistor anpassade för organisationen.
 • Kulturella hänsynstaganden.
 • Harmonisering med organisationens image och kommunikation.
 • Korrigering av organisationens egna texter till överenskommen nivå.
 • Hjälp att förbättra den övergripande kvaliteten på organisationens egna texter.
 • Träning i att skriva engelska texter.
 • Nära samarbete i copywriting.
 • Nära samarbete i ”copy-översättning”.
 • Nära samarbete i översättning.
 • Hjälp att skriva och förstå affärskorrespondens.