Varför Language Server?

Namnet

Vår affärsidé

Nu för tiden är datorer och kontaktnätverk ytterst viktiga för alla typer av verksamheter, stora som små. Detta beror bland annat på behov av snabb tillgång till all slags information, kompetens och kunskap. Det är viktigt att veta var man kan hitta de svar och lösningar man söker. Language Server strävar efter att vara den första ni vänder er till när ert företag eller organisation behöver språkhjälp.

Language Servers huvudkompetens är helt enkelt att erbjuda den språklösning som just ni behöver. Vi ser språket som en integrerad del av er verksamhet. Precis som vid vilken typ av affärsbeslut som helst behöver en språkinvestering vara rätt avpassad och ge rätt avkastning. Exakta mål, kontinuerlig och ömsesidig förbättring samt samarbete är olika aspekter på detta.

Språket

Servern

Language Servers specialområde är att erbjuda lösningar som hjälper kunden att använda det engelska språket på ett ändamålsenligt sätt. Det innefattar till exempel att kunna förklara, förhandla och umgås på engelska. Vid behov omfattas även ”icke-språkliga färdigheter” (t ex tvärkulturella hänsyn etc). Genom sitt nätverk erbjuder även Language Server språktjänster i allmänhet.

Den centrala servern är Andrew Creighton! Som utbildare, konsult och företagsledare har jag arbetat med språk sedan 1993. Alla medarbetare och företag som regelbundet samarbetar med Language Server har liknande, eller till och med längre, erfarenhet. Vi är alla överens om att språklösningar inte bara behöver vara kundinriktade utan också måste stödja och främja kundens internationella verksamhet.