Våra tjänster

businessman, figure, 3d-1026415.jpg

Affärsengelska

Coachning och träning i direkt relevanta situationer.

meeting, conversation, entertainment-1002800.jpg

Affärscoaching

Affärscoaching med fokus på dig och din organisation.

pen, write, writing tool-1019814.jpg

Affärstexter

Översättning, copywriting och granskning av facktexter.