businessman, figure, 3d-1026415.jpg

Affärsengelska (på plats eller online)

All språkträning som Language Server erbjuder ska ge maximal avkastning på investeringen. Detta kräver naturligtvis en bedömning av bland annat behov, önskemål, förväntningar och resurser.

Language Servers träning i affärsengelska bygger på:

 • Direkt samspel och respons.
 • Realistiska övningar i affärs- och/eller jobbsituationer.
 • Vidareutveckling av kommunikationsfärdigheter.
 

Affärsengelskas hörnstenar

 • Kunden kan välja att vara på plats eller online (t.ex. ZOOM, TEAMS).
 • Personlig flexibilitet och anpassning.
 • Direkt och personlig återkoppling.
 • Möjlighet till ”inlärningskontrakt”.
 • Enskilda personer eller små grupper.
 • Direkt hjälp med verksamhetsfrågor.
 • Underlätta för möjligheter till affärsutbyten.
 • Hjälp med att utveckla individuella affärskontakter.
 • Kurser utomlands.