Direkt

All språkträning som Language Server erbjuder ska ge maximal avkastning på investeringen. Detta kräver naturligtvis en bedömning av bland annat behov, önskemål, förväntningar och resurser.

Language Services direktträning bygger på:

Direkttjänsternas hörnstenar