Text

Text

Alla texter som Language Server producerar ska ge maximal avkastning på investeringen. Detta kräver naturligtvis information om bland annat behov, önskemål, förväntningar och målgrupp.

Language Servers texttjänster bygger på:

 • Att erbjuda rätt texttjänst till rätt pris.
 • Att lösa eventuella kulturella problem i texten.
 • Att främja strukturerad textproduktion.

Texttjänsternas hörnstenar

 • Möjlighet till ordlistor anpassade för organisationen.
 • Kulturella hänsynstaganden.
 • Harmonisering med organisationens image och kommunikation.
 • Korrigering av organisationens egna texter till överenskommen nivå.
 • Hjälp att förbättra den övergripande kvaliteten på organisationens egna texter.
 • Träning i att skriva engelska texter.
 • Nära samarbete i copywriting.
 • Nära samarbete i ”copy-översättning”.
 • Nära samarbete i översättning.
 • Hjälp att skriva och förstå affärskorrespondens.

Nyheter rss

Associate Certified Coach (ACC)!

Andrew Creighton has now been approved as an Associate Certified Coach (ACC) by the International Coach Federation (ICF).

 

Spoken English for Industry and Commerce International Qualifications

We had 12 candidates tested in February 2016 (at two different levels) and all were successful. Four MERITs (swe: VG) and eight DISTINCTIONs (swe: MVG) were awarded.

Well done candidates!

Internationellt Certifierad Affärscoach!

Under hösten 2015 gick Andrew Creighton genom en utbildning till Internationellt Certifierad Affärscoach genom Solid AffärsCoaching (www.solidcoaching.se). Utbildningen är en del av ACSTH utbildning Diplomerad Affärs Coach – som är godkänd av ICF (International Coach Federation). Utbildningen ger 42 timmars CCE och bygger på de 11 kärnkompetenserna.

English for finance

English for finance is a course for people who work in finance, e.g. accounting.

English for managers

English for managers is a course for managers with a good command of English.

10 of the worst examples of management-speak

Below is a link to an interesting article from The Guardian newspaper:

10 of the worst examples of management-speak

DIPLOMERAD COACH!

Andrew Creighton har genomgått utbildning till DIPLOMERAD COACH genom Polhage & Lundberg www.polhagelundberg.se. Utbildningen innehöll coachings 11 kärnkompetenser enligt International Coach Federation (ICF) och strukturen i coaching samtal och gruppcoaching.

Spoken English for Industry and Commerce examinations

We had 18 candidates tested (at four different levels) and all were successful. There were even eight CREDITS (swe: VG) and three DISTINCTIONS (swe: MVG).

Well done candidates and trainers!

Olive tree adoption!

We have adopted an olive tree (tree no. 6) from Manaki Gold (www.manakigold.com/valj-ditt-trad/)!

Danish-English translation delivered

We have just delivered a Danish-English translation to ICOPAL in Malmö.