Direkt

Direkt

All språkträning som Language Server erbjuder ska ge maximal avkastning på investeringen. Detta kräver naturligtvis en bedömning av bland annat behov, önskemål, förväntningar och resurser.

Language Services direktträning bygger på:

 • Direkt samspel och respons.
 • Realistiska övningar i affärs- och/eller jobbsituationer.
 • Vidareutveckling av kommunikationsfärdigheter.

Direkttjänsternas hörnstenar

 • Möjlighet att skaffa sig internationellt erkända kvalifikationer.
 • Att kunden kan välja plats för utbildningen.
 • Personlig flexibilitet.
 • Direkt och personlig återkoppling.
 • Möjlighet till ”inlärningskontrakt”.
 • Enskilda personer eller små grupper.
 • Direkt hjälp med verksamhetsfrågor.
 • Underlätta för möjligheter till affärsutbyten.
 • Hjälp med att utveckla individuella affärskontakter.
 • Kurser utomlands.

Nyheter rss

Associate Certified Coach (ACC)!

Andrew Creighton has now been approved as an Associate Certified Coach (ACC) by the International Coach Federation (ICF).

 

Spoken English for Industry and Commerce International Qualifications

We had 12 candidates tested in February 2016 (at two different levels) and all were successful. Four MERITs (swe: VG) and eight DISTINCTIONs (swe: MVG) were awarded.

Well done candidates!

Internationellt Certifierad Affärscoach!

Under hösten 2015 gick Andrew Creighton genom en utbildning till Internationellt Certifierad Affärscoach genom Solid AffärsCoaching (www.solidcoaching.se). Utbildningen är en del av ACSTH utbildning Diplomerad Affärs Coach – som är godkänd av ICF (International Coach Federation). Utbildningen ger 42 timmars CCE och bygger på de 11 kärnkompetenserna.

English for finance

English for finance is a course for people who work in finance, e.g. accounting.

English for managers

English for managers is a course for managers with a good command of English.

10 of the worst examples of management-speak

Below is a link to an interesting article from The Guardian newspaper:

10 of the worst examples of management-speak

DIPLOMERAD COACH!

Andrew Creighton har genomgått utbildning till DIPLOMERAD COACH genom Polhage & Lundberg www.polhagelundberg.se. Utbildningen innehöll coachings 11 kärnkompetenser enligt International Coach Federation (ICF) och strukturen i coaching samtal och gruppcoaching.

Spoken English for Industry and Commerce examinations

We had 18 candidates tested (at four different levels) and all were successful. There were even eight CREDITS (swe: VG) and three DISTINCTIONS (swe: MVG).

Well done candidates and trainers!

Olive tree adoption!

We have adopted an olive tree (tree no. 6) from Manaki Gold (www.manakigold.com/valj-ditt-trad/)!

Danish-English translation delivered

We have just delivered a Danish-English translation to ICOPAL in Malmö.