Direkt

Direkt

All språkträning som Language Server erbjuder ska ge maximal avkastning på investeringen. Detta kräver naturligtvis en bedömning av bland annat behov, önskemål, förväntningar och resurser.

Language Services direktträning bygger på:

 • Direkt samspel och respons.
 • Realistiska övningar i affärs- och/eller jobbsituationer.
 • Vidareutveckling av kommunikationsfärdigheter.

Direkttjänsternas hörnstenar

 • Möjlighet att skaffa sig internationellt erkända kvalifikationer.
 • Att kunden kan välja plats för utbildningen.
 • Personlig flexibilitet.
 • Direkt och personlig återkoppling.
 • Möjlighet till ”inlärningskontrakt”.
 • Enskilda personer eller små grupper.
 • Direkt hjälp med verksamhetsfrågor.
 • Underlätta för möjligheter till affärsutbyten.
 • Hjälp med att utveckla individuella affärskontakter.
 • Kurser utomlands.

Nyheter rss